Членство

 

В Земеделски съюз “Александър Стамболийски” може да членува всеки български гражданин, който притежава избирателни права, приема Устава и програмните документи на партията, е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на съюза. Членуването е доброволно и индивидуално. Всеки член на Земеделски съюз “Александър Стамболийски” има право:
да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията, да изразява мнението си;

да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;

да иска и получава информация от партийните органи; да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат за изборни партийни длъжности;

да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

 

 

Всеки член на Земеделски съюз “Александър Стамболийски” е длъжен:

да спазва Устава, да отстоява ценностите на ЗС “Александър Стамболийски”, както и да работи за осъществяване на целите и задачите на съюза;

да изпълнява решенията на висшестоящите органи; да участва в избирателни кампании и други дейности на съюза.

 

Всеки, който желае да стане наш член трябва да попълни и подаде към съответната дружба Заявление - декларация за членство.

Можете да изтеглите заевление -декларацията в PDF формат

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО