Публичен регистър

1. Основни обстоятелства
Наименование на политическа партия: Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
Седалище: София 1000, ул. „Врабча” №1,; Дом-паметник „Александър Стамболийски”
Адрес на управление: София, ул.Врабча №1

 

Членове на Постоянното Присъствие
1. Спас Панчев
2. Александър Андреев
3. Атанас Търев
4. Георги Прасков
5. Димитър Урдев
6. Иван Величков
7. Мариан Атанасов
8. Николай Чалъков
9. Пепа Моллова
10. Петьо Петков
11. Рачо Цветков
12. Теодора Сачанска
13. Тодор Бобев
14. Христо Тасев

 

Общосъюзна контролна комисия
1. Татяна Ортомарова- Гоце Делчев
2. Цветанка Кочева-София
3. Злати Янакиев-София

 

Представителство: Спас Панчев- Председател

 

 

2. Социологически рекламни агенции, агенции за връзки с обществеността, медии:


• НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНЦИЯТА -“Фокус нунти” ООД

ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ - Политическа комуникация чрез медиите, Парламентарни избори 2013
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ - м. април 2013 г.

ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ - Политическа комуникация чрез медиите
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ- м. януари 2013 г.

 

• НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНЦИЯТА : “Фокус нунти” ООД
ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ -Политическа комуникация чрез медиите
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ -м. февруари 2012 г.

 

• НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНЦИЯТА : “Адвентура” ЕООД
ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ - Политическа комуникация чрез медиите
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ - 2011 г.

 

• НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНЦИЯТА :ТВ СКАТ
ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ - Политическа комуникация чрез медиите
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ- 2011 г.

 

• НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНЦИЯТА -“Фокус нунти” ООД
ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ -Политическа комуникация чрез медиите
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ- 2011 г.

 

• НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНЦИЯТА - “в-к Жарава”
ВИД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ - 3 броя публикации
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ СЪЮЗА ДЕЙНОСТ - февруари 2013 г.

   

3. Недвижими имоти
Земеделски съюз “Александър Стамболийски” няма недвижими имоти - собственост на съюза-2011 г.
Земеделски съюз “Александър Стамболийски” няма недвижими имоти - собственост на съюза- 2010 г.
Земеделски съюз “Александър Стамболийски” няма недвижими имоти - собственост на съюза- 2009 г.

 

4. Разпоредителни сделки с имущество, надхвърлящо 5000 лв.
Земеделски съюз “Александър Стамболийски” няма разпоредителни сделки с имущество, надхвърлящо 5 000 лева—2011 г.
Земеделски съюз “Александър Стамболийски”няма разпоредителни сделки с имущество, надхвърлящо 5 000 лева—2010 г.
Земеделски съюз “Александър Стамболийски” няма разпоредителни сделки с имущество, надхвърлящо 5 000 лева—2009 г.


5. Годишни финансови отчети и отчети за предизборни кампании:
2012 година-отчет за 2011 година
2011 година-отчет за 2010 година
2010 година –отчет за 2009 година
6. Избори 2011

 

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО