Местни избори 2011

На последните Местни избори -2011 г, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” има сериозни резултати, и получава над 104 хиляди гласа.

Има двама избрани общински кметове- Иван Барзин -Вълчедръм и Илиян Янчев- Малко Търново в самостоятелна листа

и трима кметове на общини в коалиционна листа- Герго Гергов-Видин, Ваньо Костин -Чупрене и Драгомир Николов -Трявна.

Има 39 кметове на кметства, от които 4 със самостоятелна листа и 34 в коалиционна.

Земеделците имат 165 общински съветника, от които 53 са избрани в самостоятелна листа и 112 в коалиционна.

РЕЗУЛТАТИ НА ЗС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" В МЕСТНИ ИЗБОРИ  2011 Г. (САМОСТОЯТЕЛНО И В КОАЛИЦИЯ)

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО