Визитка

Земеделски съюз Александър Стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г. самостоятелно земеделско правителство.

Земеделски съюз Александър Стамболийски" е правоприемник на регистрираната през 1993 г. политическа партия БЗНС Александър Стамболийски".

 

            От 2005 г Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” е член на Коалиция за България, и като такава е парламентарно представена в 40-то и 41-то Народно събрание.

            Изворите на земеделската идея в България са чисти и с голяма обществена стойност.

            Най-ценното в историческото наследство на Земеделски съюз Александър Стамболийски" е участието на земеделците в борбата за свобода, социална справедливост и демокрация, в единен фронт с останалите демократични и антифашистки сили.

            Основни цели на Земеделски съюз Александър Стамболийски" са единението на българския народ, укрепването на българската държава и просперитета на България; изграждането на демократична правова държава и на развито гражданско общество.

 

Председател: Спас Панчев, народен представител в 41-во НС от парламентарната група на Коалиция за България, член на комисиите по земеделие и обществена сигурност и отбрана.

 

Символ: Четирилистна детелина

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО